Pages

Monday, August 8, 2011

Неекономічні та економічні блага

Блага — це все те, що задовольняє наші потреби. Розрізняють блага:
Неекономічні (безкоштовні) блага — це блага, які люди не створюють самі, а беруть від природи.
Економічні блага — це блага, що людина спеціально створює і виробляє для задоволення потреб. Вони мають такі ознаки:

а) вони обмежені;
б) обсяг їх може бути збільшений лише шляхом витрати праці й інших ресурсів;
в) споживач отримує їх через суспільну систему розподілу. Економічні блага залежно від терміну використання поділяють на довготривалі й нетривалі.

Довготривалі економічні блага — це блага, що людина виробляє і чим користується тривалий час.

Нетривалі економічні блага — це блага, що людина виробляє і використовує одразу.

Економічні блага поділяють на товари та послуги.

Послуги — це економічні блага, що надаються у формі корисної дії чи обслуговування.

Товари та послуги можуть бути взаємодоповнюваними і взаємо-замінюваними.
Взаємозамінювані (субститути) — це товари та послуги, здатні задовольняти одну й ту саму потребу людини, конкуруючи між собою.

Взаємодоповнювані (комплементарні) — це товари та послуги, здатні задовольнити певну потребу людини тільки в комплексі.

Товари та послуги, залежно від того, хто їх споживає, розподіляють на споживчі та інвестиційні.

За принципом розподілу економічні блага розрізняють як блага індивідуального споживання (ринковий механізм розподілу) та суспільні блага (оплата шляхом оподаткування).
 
Copyright © RedHostages. All Rights Reserved.
Blogger Template designed by Simple Blogger Tutorials. Distributed by Blogger Templates