Pages

Sunday, January 22, 2012

Іван Сеченов


Сеченов Іван Михайлович (1 серпня 1829— 2 листопада 1905) — російський природо-' дослідник, мислитель-матеріаліст, основоположник російської фізіологічної школи, творець природничого напряму в психології.

Член-кореспондент Петербурзької Академії наук з 1869 року, а з 1904 року — її почесний член.
У 1863 році в журналі «Медицинский вестник» була вперше надрукована його чудова праця «Рефлекси головного модну», яка є зразком бойової матеріалістичної літератури 60-х років XIX століття.
У 1866 році була опублікована його праця «Фізіологія нервової системи», в якій він виклав новаторські ідеї в галузі- фізіології.

У 1901 році виходить у світ праця «Нариси робочих рухів людини», яка поклала початок вивченню гігієни праці.

І. П..Павлов назвав" І. М. Сеченова батьком російської фізіології.
 
Copyright © RedHostages. All Rights Reserved.
Blogger Template designed by Simple Blogger Tutorials. Distributed by Blogger Templates